Tostarpsgården

Tostarpsgården ligger vackert omgiven av bokskog invid Finjasjöns stränder. Området är starkt kuperat med ca 80 m nivåskillnad och flera fantastiska utsiktspunkter. De olika byggnaderna ligger på två avsatser, båda högt belägna och med en högsta punkt på 122 m ö h.

Tostarpsgårdens markareal uppgår till 68 hektar (680 CO m2) vilket kan jämföras med ungefär 100 st fotbollsplaner. Ett vidsträckt skogsområde med både gammal och ung gran- och lövskog som ger stora möjligheter att anordna spårningar och tipspromenader.

Hela området andas vildmark trots sitt centrala läge med endast 13 km till järnvägsknuten Hässleholm. Den närliggande Finjasjön är en värdefull tillgång och fungerar utmärkt till både paddling, rodd och fiske (krävs fiskekort).

Finjasjön 500m bort